به گزارش خبرگزاری مهر، این مقدار ارز در حین کنترل ورود مسافران به کشور در مرز بازرگان از فرد مسافر کشف و ضبط شد.

به گفته مدیر کل گمرک بازرگان این مسافر ارزهای قاچاق را در لباس خود جاسازی کرده بود که با تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

نوشتن دیدگاه