رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 
مطابق بررسی های مرکز آمار،میزان اشتغال ناقص در پاییز 97 حدود 2میلیون و 796هزار نفر و 404 است که این رقم در پاییز 96 حدود 2میلیون و 557هزار و262 نفر بوده است،که نسبت به سال گذشته حدود239هزار و 142 نفر بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  طبق آمار مرکز آمار ایران بررسی نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) جمعیت 10ساله و بیش تر نشان می دهد که 40.5 درصد جمعیت در سن کار10ساله و بیشتر از منظر اقتصادی فعال بوده اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان می دهد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل( پاییز1396)0.6 درصد افزایش داشته است. بررسی نسبت اشتغال جمعیت 10ساله و بیش تر بیانگر آن است که 35.7 درصد از جمعیت در سن کار(10ساله و بیش تر ) شاغل بوده اند. این شاخص در بین مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است.

همچنین بررسی ها نشان می دهد که میزان اشتغال ناقص در پاییز 97 حدود 2میلیون و 796هزار نفر و 404 است که این رقم در پاییز 96 حدود 2میلیون و 557هزار و262 نفر بوده است،که نسبت به سال گذشته حدود239هزار و 142 نفر بیشتر شده است.

 انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.