پارک ملی خبر

پارک ملی خبردر 70 کیلومتری جنوب غربی شهرستان بافت استان کرمان قرار دارد ویکی از مهمترین پارک های ملی ایران است.

نوشتن دیدگاه