آمار ایستگاه های هواشناسی استان کرمان در شبانه روز گذشته

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

آمار بارش 24 ساعت گذشته از 22تا23 بهمن نودوهفت در استان کرمان:

* جیرفت: 50.5 میلیمتر
* #بافت: 31.9 میلیمتر
* کهنوج: 25.5 میلیمتر
* سیرجان: 20 میلیمتر
* لاله زار: 16 میلیمتر
* زرند: 15.1 میلیمتر
* رفسنجان: 13.2 میلیمتر
* انار: 12.6 میلیمتر
* شهربابک: 11.6 میلیمتر
* کرمان: 10.7 میلیمتر
* شهداد: 7.8 میلیمتر
* بم: 5.8 میلیمتر

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.