میثم انصاری راد، مدیر مسئول طلوع کرمان

سوابق: 12 سال فعالیت در فضای مجازی ، 7 سال فعالیت رسانه ای مجازی و 5 سال فعالیت رسانه ای خبری مجازی