ایستگاه بافت رکورددار بارش های روزهای گذشته سامانه بارشی بوده است.

رای دهی: 0 / 5

غیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستارهغیر فعال سازی ستاره
 

طلوع کرمان-در شبانه روز گذشته نیز بارش ها در شهرستان بافت ادامه داشت و در مناطق شمالی شهرستان بافت بارش برف نیز گزارش شد که مقدار قابل توجهی بوده است.در بین ایستگاه های هواشناسی استان کرمان در مجموع بارش های چند روز گذشته، ایستگاه بافت 41.8 میلیمتر بارش داشته است.از ارقام بارشی 24 ساعت گذشته می توان به لاله زار با 18 میلیمتر، شهربابک با 14.4 میلیمتر، سیرجان با 14.3 میلیمتر، کهنوج با 8.7 میلیمتر، کرمان با 6.1 میلیمترو جیرفت با 4.1 میلیمتر اشاره کرد.

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.