شهرداری بافت با آسفالت بلوار شهید باهنر عزم خود را برای توسعه و افزایش استاندارد های شهری نشان داده است.

بلوار باهنربافت

طلوع کرمان-بلوار شهید باهنر بافت مدتها بود که رنگ آسفالت به خود ندیده بود و سرانجام آسفالت شد تا فصل جدیدی از توسعه و استاندارد سازی خیابان ها و بلوارهای شهر بافت آغاز شود.امید است با خط کشی این بلوار ها و اصلاح و بهسازی پیاده روها شرایط بهتری برای شهروندان بافتی ایجاد شود.

بلوار باهنر بافت

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.

دیدگاه‌ها   

+4 #1 بافت زیبا 1396-08-19 23:43
شهرداری خوب داره پیش میره
گزارش به مدیر