آمار بارش های چهارم آذر نود و هفت

رای دهی: 5 / 5

فعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستارهفعال سازی ستاره
 

* آمار بارش درایستگاه های هواشناسی استان کرمان طی بیست و چهارساعتی که گذشت، به شرح زیر است.
* بافت: 15.7 میلیمتر
* سیرجان: 12.4 میلیمتر
* شهربابک: 12.2 میلیمتر
* انار: 6.4 میلیمتر
* کهنوج: 5.7 میلیمتر
* لاله زار: 4 میلیمتر
* جیرفت: 3.7 میلیمتر
* زرند:3.7 میلیمتر
* عنبرآباد: 2.8 میلیمتر

بارش

نوشتن دیدگاه

از درج نظرات حاوی توهین جلوگیری می شود.